Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzyczce zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dn. 04.02.2017 roku (sobota) o godz. 16.00 w remizie OSP Turzyczka.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności 
 5. Sprawozdanie finansowa
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 
 8. Dyskusja
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy
 10. Przyjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 11. Zakończenie zebrania

Informacje

 

Sprawy bieżące

statystyka wyjazdów w 2020 roku

Pożary 23

Miejscowe zagrożenia 33

Alarmy fałszywe 3

Inspekcja gotowości 1

razem: 60 w tym

anulowanie dyspozycji 4

nie wyjechane 3

Dla porównania w 2019 r odnotowaliśmy razem 57 interwencji, w 2018 r. było razem 48, a w 2017 - 37. W 2016 - 14, a w 2015 - 8.