Historia

Początki istnienia jednostki, podobnie jak innych tego rodzaju przedsięwzięć, w tych trudnych i biednych latach 60-tych nie były łatwe. Strażacy ochotnicy nie dysponowali np. wozem bojowym. Na wyposażeniu jednostki przez lata była przyczepa pożarnicza wyposażona w motopompę PO5 oraz węże ssawne i tłoczne a napęd do niej stanowił ciągnik wypożyczany z Kółka Rolniczego w Turzyczce którego prezesem był również, prezes Naszej OSP dh Stanisław Musioł. Stopniowo, dzięki własnej zaradności, pomocy mieszkańców Turzyczki i władz gminy Turza, później Wodzisławia Śl., doposażano jednostkę w typowy strażacki sprzęt. Przyczepę zastąpił GLM 8/8 Żuk, który później ponownie pojawi się w naszej jednostce jako drugi wóz bojowy. Ze służby wycofany zostaje w 2012 roku. Później na miejsce Żuka pojawił się samochód gaśniczy typu Star 25, który wiernie służył do 1998 r. Wtedy to odesłano popularnego dziadka na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął poświęcony 19 września 1998 r. przez ks. proboszcza Kazimierza Hurskiego samochód gaśniczy Ford. W listopadzie 2015 wysłużony Ford ustąpił miejsce nowemu samochodowi gaśniczemu Mercedesowi Atego. W 2021 roku, z Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim pozyskaliśmy lekki samochód Iveco. Na bazie tego samochodu planujemy stworzyć jednostkę do celów zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych z utrudnionym dostępem do wody.

W 1993 r. został ufundowany sztandar jednostki, której zgodnie z umieszczonym na nim wizerunkiem, patronuje św. Florian. W 1996 r. nastąpiła zmiana Prezesa jednostki. Druha Stanisława Musioła zastąpił dh. Jerzy Szkatuła, który funkcję tę pełnił do 14 stycznia 2001 r. Następnym Prezesem Zarządu OSP został dh Stefan Grzybacz, który pełnił tę funkcję do lutego 2019 roku. Kolejnym Prezesem Jednostki został wybrany dh. Dawid Fortuna. Kolejnymi naczelnikami w historii jednostki byli druhowie: Brunon Hajski 1960-1971 ,Zakrocki Czesław 1971-1973, Krupa Zbigniew 1981-1987, Musioł Franciszek 1987-2003, Student Grzegorz 2003-2011. Obecnie funkcję naczelnika pełni dh. Musioł Sebastian. W roku 2000 z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia OSP Turzyczka, na frontonie obiektu remizy została wmontowana tablica upamiętniająca załorzycieli jednostki. Istotnym wydarzeniem dla naszej jednostki było nawiązanie w 2008 r. współpracy z czeską jednostką SDH Ludgerovice. Współpracę tą nadal utrzymujemy i rozwijamy. Wynikiem tej współpracy były zorganizowane w 2011 roku pierwsze zawody z cyklu TFA o tytuł Żelaznego Strażaka w których udział wzięło 8 drużyn z Polski i Czech. 


         W roku 2010, obchodziliśmy jubileusz 50-lecia jednostki, z tej okazji odbyła się msza dziękczynna w kościele parafialnym w Jedłowniku, oraz uroczysty apel przy strażnicy. W ciągu tych 50 lat istnienia baza materialna jednostki, dzięki pracy i zaangażowaniu strażaków, mieszkańców miejscowości i pomocy władz miasta, ciągle się polepsza. Każdego roku coś w infrastrukturze jednostki było i jest poprawiane, remontowane i ulepszane, a każdy kolejny rok zapisuje nowe karty naszej historii. W 2015 roku pozyskaliśmy dla OSP Turzyczka działkę użytkowaną przez dotychczas Kółko Rolnicze z zamiarem zagospodarowania istniejącej tam infrastruktury na ośrodek szkolenia OSP. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, MSWiA oraz WFOŚiGW w Katowicach udało się zakupić fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z zestawem ratownictwa technicznego. Jedno z pomieszczeń piwnicznych zagospodarowaliśmy na salę dydaktyczną gdzie strażacy ratownicy mogą szkolić się z zagadnień teoretycznych. Od 2016 roku trwają prace adaptacyjne na pozyskanym terenie. Wycięte zostało część samorosłych drzew, w miarę możliwości nawożona jest ziemia w celu wyrównania terenu. W 2017 roku pozyskaliśmy z rady dzielnicy Jedłownik- Turzyczka- Karkoszka fundusze na odnowienie znajdującej się tam wiaty. Wiata wysiłkiem strażaków została odmalowana w pierwszej połowie 2018 roku. jednocześnie powstało boisko sportowe z bramkami do piłki nożnej. na początku roku zniknęły stare hale pozostałe po Kółku Rolniczym a na ich miejscu stanęły dwa nowoczesne metalowe garaże. W sierpniu 2018 roku na odnowionym terenie odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji X-lecia współpracy Naszej OSP z Czeskim SDH z Ludgerovic. W uroczystościach wzięła udział również delegacja DHZ Liptowska Kokawa ze Słowacji. Uroczystość uświetniły występy zespołu Kokoszyczanki, pokazy bokserskie klubu Boxing Odra Wodzisław Śląski a dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie. 2020 rok , to rok dla naszej Jednostki jubileuszowy. Wykonane zostało brukowanie placu między budynkiem a garażami. W styczniu pożegnaliśmy naszą wysłużoną syrenę, którą zastąpiła zamontowana na budynku nowa syrena elektroniczna. Z tej okazji, udbył się spontaniczny apel na którym odezwały się obie syreny. W lipcu w bardzo skromnym gronie odbyły się uroczystości z okazji 60-cio lecia istnienia naszej OSP. Skromne bo z racji epidemi COVID 19, nie mogliśmy zaprosić wszystkich delegacji. W 2021 roku, budynek w którym mieści się Nasza Jednostka, przeszedł gruntowny remont, oraz został poddany termomodernizacji 
 
Wstąp do OSP Turzyczka i napisz swoją kartę do Naszej wspólnej Historii

Informacje

 

Sprawy bieżące

statystyka wyjazdów w 2020 roku

Pożary 23

Miejscowe zagrożenia 33

Alarmy fałszywe 3

Inspekcja gotowości 1

razem: 60 w tym

anulowanie dyspozycji 4

nie wyjechane 3

Dla porównania w 2019 r odnotowaliśmy razem 57 interwencji, w 2018 r. było razem 48, a w 2017 - 37. W 2016 - 14, a w 2015 - 8.